بانک انصار

1399/10/28 07:25

بانک انصار

بانک انصار  به موجب مصوبه 31بندی سران قوا ، در بانک سپه ادغام گردید . عده ای  از سهامداران بانک انصار  به ارزش گذاری قیمت سهام  معترض می باشند . 


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: تجاری تاریخ ثبت: 07:25 1399/10/28 4 نفر بازدید