سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت

1401/9/15 07:16

سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت

مالک یک مال کسی است که سند رسمی به نام او باشد . بنابراین اغلب افراد با درخواست صدور سند رسمی مالکیت به حق مالکیت خود اعتبار قانونی می بخشند . در این راستا سامانه ایی تحت عنوان سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت ایجاد گشته است تا به این روند سرعت ببخشد . سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت در جهت اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی است . هدف از ایجاد این سامانه دسترسی آسان متقاضیان جهت ارائه درخواست صدور سند مالکیت و اطلاع رسانی های بعدی آن است . دسترسی به این سامانه از طریق نشانی www. sabtemelk.ir صورت می گیرد .

املاکی که می توان تقاضای ثبت آنها را کرد

طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند ، املاکی که متقاضی می تواند تقاضای صدور سند مالیکت آنها را بنماید از قرار زیر  است :

1 - اراضی کشاورزی ، باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت ، به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و موفق به اخذ سند مالکیت نشده است .  

2 - املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است .  

3 - املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است .  

مراحل ثبت

برای درخواست صدور سند مالکیت از طریق سامانه یک سری مراحل باید طی شود . اولین مرحله تهیه نقشه ملک و تعیین یک نقطه از مختصات جغرافیایی آن است . بعد از تهیه نقشه باید به بانک ملی مراجعه و مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 2171328017009 واریز بنمایید .

البته می توان از طریق سامانه پرداختی که خود سایت وجود دارد نیز مبلغ را واریز کرد . بعد از تهیه نقشه و واریز مبلغ باید وارد سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت به نشانی sabtemelk.ir شوید . گواهی تعیین مختصات ملک را دریافت و تکمیل کنید و سپس با ورود به قسمت پذیرش از صفحه اصلی ، فرم درخواست پذیرش و اخذ شماره را کامل نمایید .

بعد از این به شما شماره ورود به سامانه داده خواهد شد . سپس اقدام به تکمیل قسمت های مدارک و پرداخت نمایید . از فرم تقاضا باید یک پرینت تهیه کنید . این فرم را به همراه سایر مدارک به نشانی واحد ثبتی شهرستان هایی که ملک در آنجا واقع است ، از طریق پست سفارشی ارسال کنید . از اداره پست شماره مرسوله پستی را دریافت کنید . این شماره را در صفحه اول سامانه در قسمت تکمیل درخواست وارد کنید تا درخواست شما در سامانه ثبت نهایی شود . بعد از ثبت نهایی ، شماره پرونده را دریافت و نزد خود نگه دارید تا از طریق آن بتوانید از آخرین وضعیت پرونده خود اطلاع حاصل کنید .

مدارک مورد نیاز جهت ارسال به واحد ثبتی

برای درخواست صدور سند مالکیت به یک سری مدارک نیاز است . مدارک مورد نیاز جهت ارسال به واحد ثبت املاک از قرار زیر است :

1 - کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه و تصویر کارت ملی متقاضی حقیقی ( یا نماینده اشخاص حقوقی )

2 - کپی برابر اصل مدرک دال بر نمایندگی وی ( در صورت وجود نماینده )

3 - کپی برابر اصل اساسنامه ( برای اشخاص حقوقی )

4 - کپی برابر اصل مبایعه نامه ( در صورتی که نوع مالکیت خریداری ، عادی باشد )  

5 - کپی برابر اصل سند مالکیت مشاعی ( در صورتی که نوع مالکیت خریداری ، مشاعی باشد ) عبارتند از :

• کپی برابر اصل صفحه دوم و سوم سند مالکیت ( اطلاعات ملک و مالک )  

• کپی برابر اصل صفحه چهارم سند مالکیت ( حدود ملک )  

• کپی برابر اصل آخرین صفحه نقل و انتقالات ( در صورت انتقال )  

6 - نسخه چاپی تقاضا نامه ( که فاقد هر گونه خطا باشد )

7 - اصل فیش بانکی پرداخت هزینه تقاضا نامه به مبلغ 500000 ريال به حساب سیبا شماره 2171328017009 بانک ملی ایران به نامم صاحب حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( در صورت پرداخت از طریق فیش بانکی )  

8 - فرم تکمیل شده گواهی تعیین مختصات ملک .

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت به سایت عدل نوین مراجعه کنید . کارشناسان مرکز عدل نوین نیز آماده اند تا به سوالات شما عزیزان پاسخ دهند.


نویسنده: عاطفه جمالی دسته بندی: مالکیت تاریخ ثبت: 07:16 1401/9/15 1098 نفر بازدید