تمکین چیست و عدم تمکین به چه معناست؟

1401/9/12 12:59

تمکین چیست و عدم تمکین به چه معناست؟

همین که زن و مرد با یکدیگر به عقد یکدیگر درآمدند ، شرع و قانون آنان را مکلف می کند که مجموعه ای از وظایف مقرر را در قبال یکدیگر انجام دهند . درست است که انجام این وظایف بیش از همه چیز به تفاهم میان دو طرف و میزان علاقه آنان به زندگی بر می گردد ؛ اما گاهی نیاز است که قانون نیز انجام این وظیفه را مورد حمایت خود قرار بدهد و برای عدم انجام آن ضمانت اجراهایی را تعیین کند . قانون مدنی ، از اصطلاح تمکین برای این وظایف مشترک استفاده نموده است . به همین دلیل ، در این مقاله به این مسئله می پردازیم که تمکین چیست و عدم تمکین به چه معناست .

تمکین چیست؟

تمکین در لغت به معنای الزام می باشد . در واقع ، زمانی که صیغه عقد میان زن و مردی جاری شد ، هریک از آنها موظفند یکسری از تکالیف قانونی و شرعی را در روابط خود رعایت نمایند . یکی از این وظایف ، تمکین می باشد . به لحاظ عرفی ، غالبا واژه تمکین را برای زنان استفاده می کنند . یعنی زن موظف است در مقابل شوهر خودش به یکسری از وظایف پایبند باشد و حقوق شوهر خود را رعایت کند . اما محدود کردن تمکین در رابطه با زنان صحیح نیست ؛ چرا که مردان نیز در رابطه با همسر خود وظایفی دارند و موظف به رعایت آنها در حق همسر خود هستند . یعنی علاوه بر اینکه زن باید از مرد تمکین نماید ، شوهر نیز موظف به آن می باشد .

مطابق قانون ، تمکین را می توان شامل دو نوع تمکین اعم از تمکین عام و خاص دانست . تمکین عام به این معناست که زن در امور خانوادگی موظف به اطاعت از همسر خود است و تمکین خاص به معنای اطاعت از همسر در روابط زناشویی می باشد .

ذکر این نکته ضروری است که زن تنها در صورتی موظف به تمکین از شوهر است که این تمکین ضرری برای وی نداشته باشد . همچنین ، در قانون مواردی برای مجاز بودن عدم تمکین زن تا دریافت مهر پیش بینی شده است که به آن حق حبس گفته می شود  .

عدم تمکین به چه معناست؟

همانگونه که گفتیم ، زن و مرد موظف هستند تکالیف خود را در برابر یکدیگر انجام دهند و با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند . در غیر این صورت ، عدم تمکین هر یک از زوجین ، مصداق نشوز تلقی شده و منجر به پیامدهایی برای آنان می شود . در واقع ، نشوز را می توان به معنای عدم تمکین یا عدم ایفای هریک از وظایف و تکالیف میان زوجین دانست . عدم تمکین زن از مرد و مرد از زن ، سبب بوجود آمدن آثار و نتایجی در روابط میان طرفین می شود . از جمله اینکه عدم تمکین زن سبب می شود که حق نفقه او از بین برود .  برای آشنایی با ضمانت اجرای عدم تمکین کلیک کنید .  البته آثار و نتایج مذکور صرفا در صورت شکایت و اثبات عدم تمکین به بار می آیند و کسی که مدعی عدم تمکین است ، باید آن را اثبات کند . 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تمکین و عدم تمکین به سایت عدل نوین مراجعه کنید . کارشناسان مرکز عدل نوین نیز آماده اند تا به سوالات شما عزیزان پاسخ دهند.


نویسنده: عاطفه جمالی دسته بندی: ازدواج تاریخ ثبت: 12:59 1401/9/12 365 نفر بازدید