حقوق مدنی

1403/4/28 23:50

حقوق مدنی

قسمتی کتاب :

شخص به‌عنوان صاحب حق و تکليف، مهم‌ترين رکن علم حقوق است و به همين دليل آشنایی با اشخاص، احوال اشخاص، موقعيت اشخاص در فضاي حقوقي و حدود و اختيارات اشخاص در نظم حقوقي جامعه، اولين گام در تحصيل حقوق به شمار مي‌رود و به‌عنوان يکي از دروس پايه، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. ازاین‌رو يک دانشجوي حقوق در يک دوره درس حقوق مدني که از آغاز تا انجام دوره کارشناسي ادامه دارد، نخست با درس «اشخاص» آشنا مي‌شود. منتها در برنامه مدون دانشکده حقوق، درس اشخاص به‌عنوان درس يک واحدي ارائه شده که به علت کم تأثير بودن آن در معدل، دانشجوي مبتدي که هنوز فضاي حقوقي را به درستي درک نکرده، ممکن است اين درس را جدي نگيرد و نتيجتاً، در درک مباحث ديگر حقوق مدني به تدريج، احساس دشواري و درماندگي کند.
از سوي ديگر رعايت ضابطة تجربي آموزش «گام‌به‌گام» و «از آسان به دشوار»، مانع از اين می‌شود که در درس اشخاص، مباحث نظري به نحوي مفصل‌تر و عميق‌تر مورد بررسي و تحليل قرار گيرد زيرا دانشجويي که تازه مي‌خواهد با حقوق آشنايي پيدا کند کشش و ظرفيت درک مباحث سنگين را ندارد و بايد با او بيشتر مدارا شود.
اين کتاب که نخستين بار با کتاب اموال و مالکيت توأم بود و هم‌اکنون جداگانه منتشر مي‌شود، با در نظر گرفتن ملاحظات ياد شده، براي تدريس اولين مبحث حقوق مدني در يک نيم سال، براي دانشجويان حقوق نوشته شده است، کوشش نويسنده بر اين بوده که مباحث طوري ارائه شود که براي يک نوآموز حقوق به‌آسانی قابل‌فهم باشد و ورود او را به فضاي حقوقي آسان‌تر سازد.


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: کتب مدنی تاریخ ثبت: 23:50 1403/4/28 516 نفر بازدید