اجرای احکام مدنی،سیدعباس موسوی

1403/4/30 04:43

اجرای احکام مدنی،سیدعباس موسوی

سیدعباس موسوی 

تألیف ، قطع وزیری ، 383 صفحه
چاپ دوم ، زمستان 1395
انتشارات دادگستر
شابک 3-085-282-600-978
نوع جلد شومیز
قیمت 27000 تومان

بناي اجراي احكام مدني ؛ تحقق و تظاهر خارجي اراي قطعي ، رفع دغدغه محكوم له و كاميابي وي از طرح دعوا با نيل به خواسته و يا شناسايي حق إنكار شده اش است . مرجع صالح بدين وسيله ماموريت خود را متعاقب جريان دادرسي و صدور حكم به نحو كامل تجلي ساخته و در اين راه از همراهي قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ ، رويه قضايي ، عرف و نزاكت ايجاد شده در مسير اجرا و آراي مشورتي بهره مند م يشود . منابعي كه ضوابط مشخص و برنامه اجرايي را معرفي مي نمايند . در جلد نخست از كتاب پيش رو مباني اجرا و شكل گيري كلاسه اجرايي با معرفي مد لهاي مختلف اجرا در تشكيلات خارج از سازمان قضايي و همچنين ترتيبات و شرايط عمومي و ويژه اجراي احكام صادر از محاكم داخلي و خارجي مورد بحث قرار گرفت . تنقيح مقررات اجرا ، تدوين مطلو بتر ساز و كار و برنامه اجرايي ، يكسان سازي سلايق حاكم بر اين فرايند به قصد صيانت از حقوق اصحاب اجرا ، ضرورت ها و حقايقي است كه در پرتو پژوهش حاضر متبلور شده است.


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: کتب مدنی تاریخ ثبت: 04:43 1403/4/30 587 نفر بازدید